Het is aan de nabestaanden om te bepalen wat na het overlijden gebeurt met een overledene.

Zij zijn daarbij moreel gebonden aan de wensen die de overledene mondeling of schriftelijk heeft geuit met betrekking tot de uitvaart. Verder stelt de wet, in Nederland is dat de Wet op de Lijkbezorging, de nodige beperkingen in.

Zo mag de uitvaart niet eerder plaatsvinden dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

De burgemeester of officier van justitie kan van het bovenstaande ontheffing verlenen.

Het overlijden melden

De eerste stap die nabestaanden moeten nemen is het overlijden melden bij de huisarts. Als het overlijden plaatsvindt in een ziekenhuis of zorginstelling dan zal een arts van de instelling het overlijden vaststellen. Zo zal de (huis)arts een Verklaring van overlijden invullen en met die overlijdensverklaring moet er aangifte van overlijden gedaan worden in de plaats van overlijden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit voor u.
De gemeente maakt vervolgens een Akte van overlijden op. Ook moet de uitvaart zo snel mogelijk geregeld worden.
Het is in Nederland wettelijk verplicht om een overledene binnen zes werkdagen te cremeren of te begraven.
Daarom doet u er verstandig aan het overlijden ook meteen bij de uitvaartverzorger te melden.
Uitvaartverzorging Janson&Bolland is 24 uur per dag 7 dagen per week te bereiken via telefoonnummer 071-5122112.

Alvast opzoeken en klaarleggen

Ga na of er een uitvaartverzekering is afgesloten en leg de polis(sen) van de uitvaartverzekering klaar. Ook als de overledene niet of elders verzekerd is, kunt u altijd bij Janson&Bolland terecht.

Zoek een geldig identiteitsbewijs van de overledene.

Controleer of er een testament of een wilsbeschikking is. De overledene heeft daar misschien uitvaartwensen ingezet. De uitvaartverzorger kijkt na of er uitvaartwensen bij Janson&Bolland bekend zijn.

Denk na over de kleding waarin de overledene opgebaard kan worden.

Controleer of maak een adressenlijst aan voor het versturen van de rouwkaarten. Samen met de uitvaartverzorger ontwerpt u de rouwkaarten, zodat deze zo snel mogelijk verstuurd kunnen worden.